Facts om AdBlue

Hvad er AdBlue®?

Adblue - hvordan virker det?
AdBlue fremstilles af en UREA opløsning. UREA produceres syntetisk af ammoniak og CO2 (kuldioxid). Råvaren til ammoniak er naturgas. AdBlue er i princippet flydende gødning (16N), bestående af 32,5% UREA og 67,5% demineraliseret vand. AdBlue er beskrevet i ISO 22241.

De nye EURO 6 motorer er udviklet og vil snart blive markedsført, alle skal anvende AdBlue i samme mængde som EURO 4 og EURO 5 motorer. Selv om flere og flere tankstationer har AdBlue standere, mener vi at det er mest fordelagtigt at have eget lager, især økonomisk.

 

Egenskaber for AdBlue®?

 • I gennemsnit svarer en lastbils AdBlue-forbrug til 5 % af dens diesel-forbrug. Det vil sige, at du på 1,5 liter AdBlue får omkring 100 km på motorvejen.
 • Med SCR-teknologi i din lastbil nedsætter du dit dieselforbrug med ca. 6 %.
 • Der er lavere afgifter på lastbiler med SCR-teknologi end lastbiler uden.
 • AdBlue er trods sit navn klar i farven.
 • Den er sikker både at transportere og håndtere.
 • AdBlue er ikke-giftigt og udgør ingen alvorlig risiko for mennesker, dyr eller miljøet, hvis det håndteres korrekt. Produktet er let basisk med en pH-værdi på cirka 9,0, så det bør ikke holdes i kontakt med aluminium, messing eller blød stål. Rustfrit stål og plast tanke og fittings anbefales.
 • De personlige forholdsregler når man beskæftiger sig med AdBlue inkluderer at undgå kontakt med hud og øjne. Også hvis det er spildt på gulvet, kan det forårsage en skridfare.
 • Metoderne til oprydning, er at det samles i egnet beholder til bortskaffelse. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Efter rengøring skylles rester bort med vand.
 • AdBlue er ikke brandfarligt.
 • Frysepunktet af AdBlue starter ved - 11,5°C
 • AdBlue kan anvendes, hvis det har været frosset. Når AdBlue er smeltet, kan det anvendes uden problemer.
 • Den bedste måde at fjerne krystallisering eller rester, er at skylle med vand. Når man skyller med vand så vær sikker på, at tanken er forseglet for at forhindre enhver forurening.
 • Hvis AdBlue væske spildes på autolakering, bør du skylle overfladen med vand. I tilfælde AdBlue tørrer og krystalliserer på malingen kan overflade-korrosion finde sted.
 

Facts du bør vide om AdBlue®s opbevaring.

 • Opbevaringstemperatur må ikke overstige +30°C. Hvis du overskrider denne temperatur længe vil dette forårsage hydrolyse, hvilket reducerer styrken og holdbarheden af ​​AdBlue.
 • Levetiden for AdBlue er på minimum 12 måneder.
 • Opbevaringstemperaturen må ikke være mindre end -11,5°C for at undgå krystallisering.
 • Beskyttes mod sollys (for at undgå algevækst)
 

Hvad sker der, hvis jeg ikke bruger AdBlue®?

 • højere brændstofforbrug 5-7%, og dermed højere økonomiske omkostninger.
 • hurtig beskadigelse af katalysatoren på grund af blokerede rør.
 • tab på den "bedste funktion" og ydelse af motoren
 • større byrde på atmosfæren og miljøet.
 • dyre bøder i tilfælde af udstødnings måling.
 

AdBlue® Mængde

Med hensyn til mængden af ​​AdBlu ®, som er nødvendig på køretøjet, varierer det i henhold til de krav, man ønsker at møde. Således, for at opfylde den nuværende lovgivning - kaldet euro 4 - bør AdBlue være 3-4% af den mængde brændstof, og for Euro 5 krav er det 5-7%.
 
 

E.U. emissionskrav

I sine bestræbelser på at reducere den miljømæssige forurening fra tunge køretøjer har EU etableret visse regler om køretøjets emissioner. Alle bilproducenter opfylder allerede disse krav. Oktober 2006 lovgivning - kaldet euro 4 - tillader NOx-emissioner på op til 3,5 g / kWh.
 
Næste direktiv kendt som euro 5 - at bilproducenterne skal overholde det nyeste i oktober 2009 - regulerer udledninger NOx på 2,0 g/kWh.
 
I tabellen nedenfor kan du se emissionskrav til både Euro 4 og Euro 5..
 
EURO Emission standard (g / kWh)
 
  Euro 4 Euro 5 Euro 6
NOx 3,50 2,00 0,4
Kulilte CO2 1,50 1,50 1,5
Kulbrinter 0,46 0,46 0,13
Kul partikler 0,02 0,02 0,01
 

AdBlue® kvalitet

Det er vigtigt at henvise til AdBlue's kvalitet, som er meget høj. Brugen af et tilsætningsstof, der ikke opfylder kravene i DIN 70070, vil forårsage forskellige problemer, der kan starte fra en øget udledning af udstødningsgasser og resultere i en total ødelæggelse af katalysatoren.
 
Det kan også forårsage forskellige problemer for motoren, på grund af det øgede pres af udstødningsgasser, da de ikke kan fjernes korrekt på tid fra katalysatoren. Dette er et resultat af den højre kvalitet af AdBlue, der reducerer størrelsen af ​​katalysatorens porer og deaktiverer de katalytiske elementer i det indre.

Driftssikkerheden for Adblue systemet er optimal, vi hører sjældent om problemer i den retning. Vi kan dog anbefale med passende mellemrum at afmontere AdBlue tanken og rense den med varmt vand.

Skulle der være driftsforstyrelser i AdBlue systemet, kan vi anbefale atgennemskylle det med varmt vand inden bilen sendes på værksted.

 

Kan jeg bruge AdBlue® med BioDiesel?

Biodiesel og SCR er forenelig, selv om 100% Biodiesel anvendes. Selvfølgelig er det vigtigt at lastbilproducenten tillader brugen af biodiesel.
Bruger man biodiesel indeholder udstødningsgasserne mere NOx og AdBlue forbruget vil være lidt højere. Så AdBlue's forbrug kan forøges for at imødekomme Euro 4 & 5-standarder.

 

Miljøkontrollen og AdBlue®

Da AdBlue kun har været markedsført i få år, er der endnu ingen generelle retningslinier for opbevaring hos de firmaer, der anvender produktet.
Under henvisning til paragraf 42 i loven om miljøbeskyttelse, kan myndigheder påbyde, at der skal være en spildbakke under en IBC palletainer, der indeholder AdBlue.

Som begrundelse herfor anføres, at ved udledning i kloaksystemet, bliver rensningsanlægget overbelastet og i værste tilfælde, kan det blive sat ud af funktion. Ligeledes ved udledning til vandløb vil det gå ud over dyreliv, da AdBlue, som indeholder urea, er ilt forbrugende.

Vi har haft en dialog med en kommune, som har udført tilsyn hos en af vore kunder. Risikoen for utilsigtet udledning er dér, hvor der findes en tappehane i bunden af en palletainer, hvilket er tilfældet med de palletainere der har en blå topplade af fabrikat ”Mauser”. De fleste af de palletainere, vi anvender, er af fabrikat ”Schütz”, som er lukket i bunden, dvs. uden tappehane. I forbindelse med dialogen med kommunerne, har vi fået en positiv tilkendegivelse om, at spildbakke i dette tilfælde ikke ville være nødvendig.

Kommunerne påpegede iøvrigt, at generelt bør palletanke placeres, så risiko for påkørsel minimeres. Ulempen ved en spildbakke er, at den er 0,70 m høj, hvorfor en gaffeltruck eller kran er nødvendig for at placere en palletainer på en spildbakke. Vi beder Dem være opmærksom på problemet i tilfælde af, at De skulle få besøg af miljøkontrollen, som også ser på opbevaring af sprinklervæske, smøreolier mv.